Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Profillageret ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Profillageret ApS
Ådalsvej 5, Gravens
CVR-nr.: 35801685
Telefon: 70500365
E-mailadresse: info@profillageret.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger.
Hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

Formål: At indsamle data omkring vores besøgendes adfærd på vores hjemmeside.
Hvilke typer personoplysninger behandler vi: IP adresse, Browser og Type af enhed.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger.
Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på kun at opbevare relevante oplysninger i relevant tid.

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:
Formål:
At kunne dokumentere, samt håndtere dine køb og forsendelser.
Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Firmanavn, Person navn på bestiller, Adresse, Postnr, By, Mailadresse & telefon nummer.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år, for at kunne dokumentere og evt. håndtere reklamationer eller produktfejl.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:
Formål:
At kunne vurdere kandidaterne og vurdere dem individuelt ud fra vores kriterier.
Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, Adresse, Postnr, By, mailadresse & telefon nummer.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi opbevarer dine personoplysninger i 3 måneder efter den egnede kandidat er blevet ansat. Herefter vil dine data blive permanent slettet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning
Dette er version 1.1 af Profillageret ApS’s persondatapolitik skrevet 1/5-2018.